การเชื่อมต่องานในหน่วยงานต้องใช้ระบบแลนเข้าช่วยเหลือ

การเชื่อมต่องานในหน่วยงานต้องใช้ระบบแลนเข้าช่วยเหลือ

 

หน่วยงานที่ต้องทำงานกันหลายระบบโดยเฉพาะโรงานที่ต้องมีการสั่งงานผ่านกันหลายขั้นตอน ต้องแนะนำเลยว่าการติดตั้งระบบแลนในการทำงานจำเป็นอย่างมาก ในการทำงานตรงนี้ถ้าคุณมองให้ดีจะพบว่าการทำงานกับเครื่องจักรหรือต้องใช้ระบบการควบคุมที่แม่นยำ คุณจำเป็นต้องมีการสั่งงานจากระยะไกลหรือการแก้ไขงานจากห้องควบคุมได้ บางครั้งช่างจะต้องทำหน้าที่ทั้งซ่อม และบำรุงเครื่องจักรทั้งโรงงาน ทำให้ต้องดูแลทั้งหมดให้ดีที่สุดและระบบแลนก็มีหน้าที่เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยเช่นกัน

 

เมื่อระบบแลนมีหน้าที่ช่วยงานในหน่วยงาน หรือโรงงานอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องติดตั้งระบบแลนเพื่อการใช้งานกันได้แล้ว ตอนนี้การติดตั้งระบบแลน จัดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและราคาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งนั้นก็ไม่แพงอีกด้วย คุณสามารถเลือกการติดตั้งตามความเหมาะสมกับงานได้อย่างง่ายดาย

 

การติดตั้งระบบแลน แบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1.ระบบแลนแบบปิด

ระบบแลนแบบปิด คือระบบที่ใช้การทำงานในเฉพาะการทำงานภายในองค์กรเท่านั้นไม่สามารถนำข้อมูลออกจากระบบได้ หรือถ้าต้องการนำข้อมูลออกไปจริงๆก็จะต้องทำการก็อบปี้ข้อมูลออกไปเท่านั้น ระบบนี้ดีต่อการทำงานที่มีความมั่นคงสูงหรือต้องการความปลอดภัยสูงด้วยเช่นกัน อย่างเช่น ระบบการเงิน หรือระบบข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อคู่แข่ง

 

2.ระบบแลนแบบเปิด

ระบบแลนแบบเปิดนั้นสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังภายนอกได้เช่นกัน อาจจะด้วยการเชื่อมต่ออีกขั้นกับระบบอินเตอร์เน็ต ตรงนี้เหมาะกับงานที่จะต้องใช้การทำงานแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง บางครั้งการทำงานก็ต้องใช้การเชื่อมต่อที่แม่นยำและต้องการข้อมูลเพื่อการติดต่ออยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นในบางครั้งการทำงานของข้อมูลจะต้องมีคนที่บริหารข้อมูลที่บริษัท แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อกับการทำงานจากภายนอก ตรงนี้สำหรับคนที่ทำงานอยู่ภายนอกนั้นจะได้ข้อมูลที่ดีอยู่ตลอดเวลา ทำให้การติดต่อข่าวสารข้อมูลกับลูกค้าแม่นยำอย่างต่อเนื่อง

 

นอกเหนือจากนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในการทำงานอย่างอื่นอีกด้วย ระบบแลนนั้นถือว่าเป็นต้นกำเนิดการเชื่อมต่อการทำงานแบบเป็นทีมที่ดีที่สุด ระบบภายในองค์กรจะสมบูรณ์และเพียบพร้อมก็ด้วยระบบแลน สำหรับหน่วยงานหรือห้างร้านที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งระบบแลนเพื่อช่วยในการทำงานก็ควรจะติดตั้งกันได้แล้ว คุณไม่ต้องใช้แต่เอกสารเพียงอย่างเดียว บางครั้งข้อมูลที่ถูกต้องก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงถัดไปก็เป็นได้ แล้วคุณยังสามารถควบคุมงานจากระยะไกลได้อีกด้วย

 

การมีระบบแลนเพื่อการใช้งานเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกห้างร้าน ทุกโรงงานเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นเพียงร้านเล็กๆ ระบบไม่ใหญ่ ก็ต้องใช้ระบบแลนที่ดีเพื่อการจัดการด้วยเช่นกัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.