การเปิดใช้งาน ช่วงเวลาผ่อนผัน และฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง คืออะไร

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไป คุณต้อง เปิดใช้งาน ผลิตภัณฑ์นั้น Microsoft Product Activation เป็น เทคโนโลยีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Microsoft ที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเปิดใช้งาน กระบวนการนี้จะตรวจสอบว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ (ซึ่งคุณต้องใส่เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์) ได้ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตโดยสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นั้นหรือไม่

ช่วงเวลาผ่อนผัน ก่อนที่คุณจะใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ได้ 30 วัน ซึ่งช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงเวลาผ่อนผัน ในระหว่างช่วงเวลานี้ คุณลักษณะหรือโปรแกรมบางอย่างซึ่งไม่ได้รวมไว้ในผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้ออาจได้รับการเปิดใช้งานได้ หลังจากที่คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแล้ว คุณจะมองเห็นเฉพาะโปรแกรมและคุณลักษณะที่คุณได้ซื้อเท่านั้น

โหมดลดฟังก์ชันการทำงาน??? หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาผ่อนผันนี้ไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ซอฟต์แวร์จะเข้าสู่โหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ของคุณจะทำงานคล้ายกับตัวแสดง คุณจะไม่สามารถบันทึกการปรับเปลี่ยนสำหรับเอกสาร หรือสร้างเอกสารใหม่ได้ และฟังก์ชันการทำงานอาจถูกลดให้เหลือน้อยลง แฟ้มหรือเอกสารที่มีอยู่จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน หลังจากที่คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ คุณจะได้ฟังก์ชันใช้งานแบบเต็มสมบูรณ์สำหรับโปรแกรมและคุณลักษณะที่คุณได้ซื้อ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.