ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานสำเนาของซอฟต์แวร์ของคุณเมื่อติดตั้ง คุณสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์นั้นในภายหลังได้

ถ้าคุณมีปัญหากับการเปิดใช้งานของคุณ ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ การสนับสนุนทางโทรศัพท์จะไม่มีให้บริการสำหรับรุ่นทดลองใช้และรุ่นสมาชิก ดังนั้นตัวช่วยสร้างจะไม่มีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสองรุ่นนี้

คลิกแท็บ แฟ้ม

คลิก วิธีใช้ แล้วคลิก เปิดใช้งานหมายเลขผลิตภัณฑ์
ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน
เมื่อตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้น ให้ออกจากโปรแกรม Office แล้วเริ่มโปรแกรมใหม่

หมายเหตุ ถ้าคุณคลิก เปิดใช้งานหมายเลขผลิตภัณฑ์ อีกครั้งก่อนที่คุณจะออกจากระบบและเริ่มโปรแกรม Office ใหม่ คุณจะเห็นข้อความว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับปุ่ม เปิดใช้งานหมายเลขผลิตภัณฑ์ ใดๆ ที่คุณเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.