Communication protocol

Communication protocol (เกณฑ์วิธีในการสื่อสาร)

Communication protocol คือชุดของกฎเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านทาง Network link ใน Protocol stack (ซอฟท์แวร์ที่ทำให้ชุด Protocol โครงข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานได้) แต่ละ Protocol มีอิทธิพลต่อบริการต่างๆของ Protocol ที่อยู่ใต้มัน ตัวอย่างสำคัญของ Protocol Stack คือ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) หรือ กฎสำหรับการแลกเปลี่ยนไฟล์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บน TCP (Transmission Control Protocol) และ IP และ IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronic Engineers) TCP และ IP ใช้งานกับ Internet Protocol Suite ส่วน IEEE 802.11 ใช้งานกับ Intranet Protocol Suite (มาตรฐานที่ทำให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เนต สามารถเชื่อมต่อกันได้) Stack ดังกล่าวถูกใช้งานระหว่าง wireless router และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขณะที่การใช้ Protocol layering ในปัจจุบันเป็นไปอย่างแพร่หลายในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ในอดีตกลับได้รับการวิจารณ์จากนักวิจัยด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ

-ประการแรก abstracting (การย่อเรื่องหรือสาระสำคัญของเอกสาร) ใน protocol stack อาจทำให้เกิดจำนวนชั้นสูงกว่า (higher layer) เพื่อจำลองการทำงานของโครงข่ายระดับล่าง (lower layer)

 

-ประการที่สอง  การทำให้เกิดผลของ protocol ที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง อาจต้องการข้อมูลของสถานะหรือ address ซึ่งจะนำเสนอให้ layer อื่นเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการลบล้างจุดแบ่งlayer ของโครงข่าย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.