ฉันจะเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2010 ของฉันได้อย่างไร

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office ของคุณเป็นครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง ระบบจะพร้อมท์ให้คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ในระหว่างการติดตั้ง
การเปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

เมื่อคุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะทำงานโดยอัตโนมัติ และคุณจะสามารถเลือกวิธีดำเนินการได้สองวิธีดังต่อไปนี้

เปิดใช้งานโดยใช้อินเทอร์เน็ต???? ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะติดต่อเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ใช้งานของ Microsoft โดยอัตโนมัติผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องซึ่งยังไม่ได้ใช้งานเกินจำนวนการติดตั้งที่อนุญาต ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการเปิดใช้งานทันที

เมื่อคุณเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ (ได้จากหมายเลขผลิตภัณฑ์ในการติดตั้ง) จะถูกส่งไปยัง Microsoft และการตอบกลับ (หมายเลขการยืนยัน) ก็จะถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่คุณยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ ตัวช่วยสร้างจะแจ้งเตือนว่าคุณยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ

เปิดใช้งานโดยใช้โทรศัพท์ คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้

สิ่งสำคัญ หมายเลขของศูนย์การเปิดใช้งานจะไม่ได้แสดงไว้ในบทความนี้ เนื่องจากมีศูนย์อยู่เป็นจำนวนมาก และหมายเลขที่ถูกต้องสำหรับคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ Microsoft อาจได้รับสิทธิ์ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบซื้อปลีกรายบุคคล, การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และ Volume License หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจะแตกต่างกันออกไปตามสิทธิ์การใช้งานและประเทศ/ภูมิภาค ในขั้นตอน 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งานของ Microsoft โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้

ทั้งนี้ การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์อาจใช้เวลานานกว่าการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณโทรศัพท์ และคุณควรเตรียมหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณไว้ให้พร้อม

ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ หรือที่คุณวางแผนจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ตัวช่วยสร้างจะให้หมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลข

??? โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน

ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าจะขอหมายเลขการติดตั้ง (ที่แสดงบนหน้าจอของคุณ) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากคุณ หลังจากที่หมายเลขการติดตั้งของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณก็จะได้รับหมายเลขการยืนยัน

ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้พิมพ์หมายเลขการยืนยันในที่ว่างด้านล่างของหน้าจอ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ

ไม่มีการเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์สำหรับรุ่นทดลองใช้หรือรุ่นสมาชิก
มีบริการ Microsoft Text Telephone (TT/TTY) ให้แก่ผู้พิการทางหูหรือมีปัญหาในการได้ยิน สำหรับภายในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (800) 718-1599 สำหรับภายนอกสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (716) 871-6859 บริการ TT/TTY จะมีให้บริการเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.