รับดูแลคอมพิวเตอร์

รับดูแลคอมพิวเตอร์ บริการดูแลคอมพิวเตอร์รายปี บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของสัญญาบริการเครื่อง  แบบรายปี เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรของท่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

 “รับดูแลคอมพิวเตอร์ บริการดูแลคอมพิวเตอร์รายเดือน รายปี “

ราคาบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์รายปี (MAINTENANCE PC)

1.  บริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เหมาค่าบริการ( MAINTENANCE PC)
2.  บริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เหมาค่าบริการและค่าอะไหล่ ( MAINTENANCE PC )
 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ข้อดี ในการใช้บริการ
– ไม่ต้องจ้าง ไอที
– ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการส่งช่างไปซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
–  ดูแลคอมพิวเตอร์ ครบวงจร  Hardware Software รวมไปถึงระบบเน็ตเวิร์ก
–  มีเครื่องสำรองให้ถ้าคอมพิวเตอร์เสีย แล้วใช้เวลาแก้ไขนานเกิน 2 วัน
เงื่อนไข MAINTENANCE เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ปี
1. บริษัทจะทำการตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตร์ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ดังนี้
 – ตรวจสอบอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
 –  ตรวจสอบการทำงาน ทั้งระบบ คอมพิวเตอร์ เช่น สามารถปริ๊นงานได้ สามารถ เข้าระบบได้
 – ตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น word excel และ อื่น ๆ ที่จำเป็น
 – ตรวจสอบระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ โดยใช้  system tool เช่น DiskDefragmentor Scandisk Disk Cleanup เป็นต้น
–  ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย และ อินเตอร์เน็ต
 – ตรวจสอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ( HARDDISK )
 – ทำความสะอาดจอภาพมอนิเตอร์ภายนอก
 – ทำความสะอาดภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์และภายใน เป่าฝุ่นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องมีอาการเสีย จะส่งช่างเข้าไปตรวจสอบ และซ่อม โดยไม่จำกัดจำนวน ครั้ง ในระยะเวลา ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ที่ได้รับแจ้ง
3. หากเครื่องซ่อม เกิน 3 วัน ทางบริษัทจะจัดหาคอมพิวเตอร์ ให้ใช้แทน เพราะบางกรณี อาจใช้เวลาซ่อมนาน เช่น สินค้าในประกัน ต้องรอการเครม จากทาง ผู้ให้ประกัน
4. ให้คำปรึกษา ตลอดอายุการใช้งาน ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ รีโมท
5. อุปกรณ์ที่อยู่ในประกันเรายินดี เครมให้ โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ
6. ในกรณี ที่ช่างตรวจสอบแล้วว่า คอมพิวเตอร์ มีอาการเสียมาจาก อุปกรณ์ จะมีเงื่อนไข ดังนี้
 6.1   บริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เหมาค่าบริการ( MAINTENANCE PC)
    –  จะไม่มีค่า อะไหล่ ยกเว้นหลอดภาพ
 6.2  บริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เหมาค่าบริการ( MAINTENANCE PC)
  –  สำหรับค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อะไหล่ ต่างๆ ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายเอง หรือลูกค้าจัดหามาเพื่อให้เราซ่อมแซมให้
7. กรณี อัพเกรด Hardware เช่น ต้องการเพิ่ม Ram หรือ ต้องการเพิ่ม Harddisk เป็นต้น
 – ลูกค้าต้องเป็นคนจัดหา หรือ ให้เราจัดหามาให้แล้วลูกค้าออกค่าใช้จ่ายเอง
 ราคา ดูแล คอมพิวเตอร์ ราย เดือน  ,ริการ ดูแล ระบบ คอมพิวเตอร์ ราย ปี , ดูแล server ราย เดือน , ดูแล server ราย ปี , รับ ซ่อม คอมพิวเตอร์, รับ ดูแล ราย เดือน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.