วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1. เราคือบริษัทที่ให้บริการด้านวางระบบแลนและเน็ตเวิร์คอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา
2. เรามุ่งเน้นการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า
3. เราจะพัฒนาเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อการบริการที่ทันสมัยแก่ลูกค้า

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะและความรู้ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
2. สร้างระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
3. สร้างบุคลากรให้มีใจรักในการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
4. ปลูกฝังองค์กรในการให้บริการอย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

มาตรฐานหลัก

ซื่อสัตย์
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา
ทำในสิ่งที่ท้าทายและพัฒนาตัวเอง
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
ทำงานเป็นทีม
ช่วยเหลือสังคมโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.