เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ

0
1000

1. คลิ๊ก ขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
(ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

2. ใส่คำว่า โปรแกรมเริ่มต้น แล้วแตะหรือคลิก โปรแกรมเริ่มต้น

3. แตะหรือคลิก ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ

4. เลือก Internet Explorer จากรายการโปรแกรม

5. แตะหรือคลิก ตั้งโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

คุณอาจต้องปักหมุด Internet Explorer ไว้ที่หน้าจอเริ่มใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้