ถึงเวลาที่คุณจะ Turn Off Server หรือยัง?

0
508

วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงานบนเครื่อง Desktop หรือเครื่อง Laptop คือ Turn Off หรือใช้โหมด Sleep หรือ Hibernate ของ Windows User ส่วนมากต่างก็ใช้วิธีนี้ ง่ายๆกัน แต่แนวคิดในการ Turn off Server ถือเป็นแนวคิดใหม่เลยทีเดียว

ปัจจุบัน แผนก IT เล็กๆมัก Shut down Server แต่บทความนี้ไม่ต้องการให้คุณทำเพียงแค่นั้น เราต้องการเปลี่ยนวิธี หากองค์กรสามารถทำได้ จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากเลยทีเดียว

ทำไมต้องมีการ Turn Off Server ? โดยทั่วไป Server จะใช้พลังงานครึ่งนึงสำหรับการทำงานภายใต้สภาวะ High Load การจัดการ Server ในปัจจุบันของ Data Center โดยส่วนมากจะใช้ประสิทธิภาพในการประมวลผลแค่ 10-20 % เท่านั้น นั่นหมายความว่าเครื่องส่วนมากไม่ได้ใช้งานได้เต็มอย่างประสิทธิภาพ

ถูกต้องแล้วครับ แนวคิดในการ Turn Off Server จึงมีคำถามเกิดขึ้น ผมไม่แนะนำให้คุณปิด Web Server หรือ Server ที่มีความเสี่ยงสูงๆที่มีการใช้งาน 24×7 และเครื่องประเภทไหนที่คุณสามารถ Turn Off ได้ ผมจะให้แนวคิดจากตัวอย่างในดลกแห่งความเป็นจริง ในการปิดใช้งาน Server ขณะ idle time และช่วยลดพลังงานที่มีการสูญเสียไป
Microsoft Research

Microsoft ได้ทำการวิจัยถึงปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการ Turn Off idle server โดยผู้สนใจสามารถอ่านได้จากงานวิจัย ?Power-Aware Server Provisioning and Load Dispatching for Connection-Intensive Internet Services? ใน Paper ฉบับนี้ผู้เขียนได้เสนอการทำ Server Provisioning และการใช้อัลกอริทึม Load Dispatchingรวมทั้งมีการศึกษาการกำหนดค่าที่เหมาะสม ซึ่งจากการศึกาสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 20-30% มีเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจคือ ?Write Off-Loading: Practical Power Management for Enterprise Storage? จะเป็นการพูดถึงแนวความคิดในการลดใช้พลังงานจากการหมุนของจานบนฮาร์ดดิสก์ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์จนวน 36 ลูกที่ใช้ใน Enterprise Data Center โดยผลการทดสอบสามารถประหยัดได้ถึง 28-36% จากการหมุนของฮาร์ดดิสก์ที่ช้าลง
เทคนิคในการเริ่มต้น

ถ้าคุณเริ่มสนใจถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการประหยัดพลังงาน คุณควรจะวางแผนและมีการทดสอบก่อนที่จะมีการนำไปใช้ในระบบจริง ผมมีวิธีเริ่มต้นง่ายๆ ดังต่อไปนี้

เริ่มจากการ Turn Off Development Server และ Test Labs ก่อน โดยคุณจะต้องทดสอบบนสภาพแวดล้อมที่ Non-Critical ว่ามีผลอย่างไรบ้าง
หลีกเลี่ยงการทำงานผ่าน LAN เพราะอาจจะส่งผลต่อระบบโดยรวมในช่วงแรก
โหมด Sleep และ Hibernate เป็นโหมดที่มีประสิทธภาพ ซึ่งคุณใช้งานบน Desktop ที่รัน Windows Server แต่ทว่าฮาร์ดแวร์อาจจะไม่สนับสนุนการทำงานของโหมดนี้ ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์เหล่านี้สนับสนุนการทำงานโหมด Sleep และ Hibernate
Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 จะไม่มีโหมด Hibernate บนเครื่องที่มีแรมมากว่า 4 GB คุณสามารถค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่
ทำการ Turn Off Server ด้วยคำสั่ง script ง่ายๆก่อน และฝึกการทำ Turn on Script ด้วย Script ที่ยากขึ้นหรือจะลองใช้วิธี BMC ก็เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง อีกวิธีที่น่าสนใจคือการ Remote Power Management ซึ่งจะให้คุณจัดการพลังงานได้รวดเร็วผ่าน IP Connection
หลังจากที่มีการออกแบบ และตรวจสอบว่าสามารถทำได้ ให้คุณลองเริ่มได้เลย สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่อง Human Error เป็นหลัก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.