ถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007

ถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ออกจากแผงควบคุม

คลิกที่นี่เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office ออกจากแผงควบคุม

เมื่อต้องการเอา Microsoft Office 2007 ออกจากแผงควบคุม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. คลิก เริ่ม
  2. คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วเปิดโฟลเดอร์ เบ็ดเตล็ด (ข้ามขั้นตอนนี้ใน Windows XP)
  3. คลิก เรียกใช้ แล้วคลิกในกล่อง เปิด
  4. พิมพ์ appwiz.cpl แล้วคลิก ตกลง
  5. ค้นหารายการ Microsoft Office ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน
  6. เลือกที่รายการนั้น แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง (หรือ เอาออก ใน Windows XP)

หากคุณพบปัญหาในการถอนการติดตั้งระบบ Microsoft Office 2007 ในแผงควบคุม ให้ไปที่วิธีถัดไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.